Hanoi Train Timetable To Ho Chi Minh

You can find information from Hanoi Train Timetable to Ho Chi Minh from table bellow:

Hanoi Train Timetable To Ho Chi Minh (North To South)

Train Station Distance
(Km)
SE1 SE3 SE5 SE7 TN1 SE17 SE19 SE21 SE25 SNT1 SNT5 SPT1
Find Train To Hà Nội 0 19:30 22:00 09:00 06:00 13:10 20:40 20:10
Giáp Bát 4 13:26
Phủ Lý 56 20:37 23:06 10:07 07:07 14:30
Nam Định 87 21:14 23:40 10:46 07:47 15:10 22:19 21:49
Find Train To Ninh Bình 115 21:49 00:13 11:21 08:22 15:48 22:27
Bỉm Sơn 141 11:56 16:23
Thanh Hóa 175 22:58 01:16 12:37 09:33 17:11 00:19 23:39
Minh Khôi 197 13:02 17:37
Chợ Sy 279 00:54 14:24 11:21 18:57
Vinh 319 01:41 03:32 15:11 12:08 19:50 03:13 02:25 21:50
Yên Trung 340 02:07 03:58 15:38 12:35 20:20 02:53 22:23
Hương Phố 387 03:02 04:55 16:35 13:42 21:25 04:32 23:37
Đồng Lê 436 17:39 14:47 22:46 05:37 00:43
Minh Lễ 482 15:37 01:38
Đồng Hới 522 05:50 07:40 19:40 16:36 00:39 07:59 06:39 02:40
Đông Hà 622 07:36 09:18 21:23 18:34 02:20 10:04 08:28 04:36
Find Train To Huế 688 08:56 10:35 22:50 19:55 03:47 11:23 09:50 06:40
Lăng Cô 755 05:27 08:05
Find Train To Đà Nẵng 791 11:41 13:15 01:43 22:47 07:09 14:52 12:20 09:35
Trà Kiệu 825 07:54 10:20
Phú Cang 842 08:12 10:38
Tam Kỳ 865 13:23 14:30 03:12 00:08 08:39 11:18
Núi Thành 890 09:09 12:07
Quảng Ngãi 928 14:34 15:35 04:23 01:21 10:10 12:53 14:00
Đức Phổ 968 11:06 13:40 14:47
Bồng Sơn 1017 16:07 05:56 11:58 14:31 15:39
Diêu Trì 1096 17:41 18:36 07:56 04:23 13:38 16:05 17:15
Tuy Hòa 1198 19:21 20:14 09:43 06:20 15:33 18:04 19:03
Giã 1254 16:36 19:18
Ninh Hòa 1281 07:54 17:09 19:46 21:12
Find Train To Nha Trang 1315 21:22 22:12 11:44 08:35 17:55 20:34 22:46 19:10 11:00
Ngã Ba 1364 18:52 21:41
Tháp Chàm 1408 22:56 23:45 13:40 10:11 19:36 22:30 00:22 21:14 12:47
Cà Ná 1436 13:17
Sông Mao 1484 20:55 00:22 14:16
Ma Lâm 1533 21:45 01:33
Find Train To Phan Thiet 1561 13:10
Find Train To Bình Thuận 1551 01:18 02:14 16:19 22:53 01:55 03:38 23:38 15:36 13:32
Suối Kiết 1603 23:54
Long Khánh 1649 18:05 00:48 04:07 05:17
Biên Hòa 1697 03:59 04:42 19:15 01:49 05:09 06:14 02:44 18:16 16:33
Find Train To Sài Gòn 1726 04:39 06:14 21:21 03:41 07:00 07:14 03:24 19:15 17:14

Note:

  • ” – “: Train no stop.
  • Departure TimeArrival Time
  • Distance: Km

Hanoi Railway Station

Address: 120 Le Duan Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84-24) 39.423.697

Location

See Return Train Timetable: Ho Chi Minh Train Timetable To Hanoi

1 Comment to “ Hanoi Train Timetable To Ho Chi Minh”

  1. […] See Return Train Schedule: Hanoi Train Timetable To Ho Chi Minh […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *