Ho Chi Minh Train Timetable To Hanoi

You can find information from Saigon Train Schedule to Hanoi from table bellow:

Saigon Train Schedule To Hanoi (South To North)

Train Station Distance (Km) SE2 SE4 SE6 SE8 TN2 SE18 SE20 SE22 SE26 SNT2 SNT6 SPT2
Find Train To Saigon 0 19:30 21:00 08:00 12:10 12:05 18:55 20:30 20:30 06:40
Biên Hòa 29 20:12 22:39 09:42 13:55 12:46 19:43 21:13 23:06 07:25
Long Khánh 77 10:44 15:09 13:46 20:46
Suối Kiết 123 15:54
Find Train To Binh Thuận 175 22:55 01:15 12:36 17:04 15:39 22:33 02:56 10:10
Find Train To Phan Thiết 185 17:25 10:26
Ma Lâm 193 01:16 18:11 16:00
Sông Mao 242 19:39 16:48
Cà Ná 290 04:46
Tháp Chàm 318 01:43 03:24 14:51 11:48 20:25 18:06 02:29 03:56 05:18
Ngã Ba 362 03:32 21:29 18:55
Find Train To Nha Trang 411 03:21 03:58 16:29 13:26 22:19 19:54 04:07 05:30 06:47
Ninh Hòa 445 04:55 14:07 22:49 20:44 04:48
Giã 472 22:49 21:13
Tuy Hòa 528 05:21 18:29 15:30 23:52 22:17 06:17
La Hai 572 23:02
Diêu Trì 630 07:13 07:40 21:17 17:29 01:50 00:11 08:08
Bồng Sơn 709 08:34 09:18 22:38 03:29 01:32 09:26
Đức Phổ 758 04:20 02:28 10:14
Quảng Ngãi 798 10:07 00:11 20:18 05:21 03:17 11:03
Núi Thành 836 06:05 04:06
Tam Kỳ 861 11:15 12:32 01:29 21:26 06:37 04:40
Phú Cang 884 07:03 05:05
Trà Kiệu 901 14:30 07:21 05:24
Find Train To Đà Nẵng 935 12:46 15:35 03:02 22:59 08:35 15:10 18:40 06:22
Kim Liên 949 19:02
Lăng Cô 971 10:16 08:08
Find Train To Huế 1038 15:31 05:39 01:36 12:14 17:47 21:33 10:31
Đông Hà 1104 16:48 18:36 06:56 02:53 13:32 19:10 22:51 11:48
Mỹ Đức 1175 13:00
Find Train To Đồng Hới 1204 18:45 20:14 09:16 04:50 15:35 21:21 00:49 14:03
Minh Lễ 1244 05:54 14:54
Đồng Lê 1290 10:54 06:53 17:42 02:49 16:06
Hương Phố 1339 21:23 11:59 07:58 18:50 03:49 17:20
Yên Trung 1386 22:20 22:12 12:56 08:55 19:50 05:18 18:18
Vinh 1407 22:51 13:27 09:26 20:33 01:46 05:53 18:44
Chợ Sy 1447 23:35 23:45 14:21 10:10 21:18 06:38
Minh Khôi 1529 15:43 22:40 08:00
Thanh Hóa 1551 01:19 16:11 11:54 23:36 04:57 08:00
Bỉm Sơn 1585 16:52 00:16 09:21
Find Train To Ninh Bình 1611 02:30 02:14 17:27 13:14 01:06 06:07 09:55
Nam Định 1639 03:05 18:03 13:50 01:43 06:45 10:49
Phủ Lý 1670 03:43 18:40 14:27 02:23 07:38 11:26
Find Train To Hà Nội 1726 04:50 05:30 19:58 15:33 03:30 08:45 12:23

Note:

  • ” – “: Train no stop.
  • Departure TimeArrival Time
  • Distance: Km

Saigon Railway Station (Ho Chi Minh City)

Address: 1 Nguyen Thong Street, 9 District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telephone: (+84-28) 38.436.528

Location

See Return Train Schedule: Hanoi Train Timetable To Ho Chi Minh

1 Comment to “ Ho Chi Minh Train Timetable To Hanoi”

  1. […] See Return Train Timetable: Ho Chi Minh Train Timetable To Hanoi […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *