Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng Của Khách Sạn Tùng Trang:

Khách Sạn Tùng Trang cam kết rằng những thông tin của quý khách được bảo mật một cách tuyệt đối, chúng tôi không cung cấp thông tin cho bất cứ một bên thứ ba nào khi chưa có sự cho phép của quý khách.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi thu thập những thông tin cơ bản của quý khách như: tên, email, số điện thoại.. để thuận tiện hơn trong việc trao đổi với quý khách về dịch vụ của chúng tôi hoặc nhằm nâng cấp dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, hoặc nếu quý khách đồng ý nhận các chương trình khuyến mãi (nếu có)…

Chúng tôi đảm bảo chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để phục vụ mục đích trên. Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của quý khách đến bất kỳ bên thứ ba. Trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

    • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.
    • Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng.

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin của quý khách được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng đã thực hiện và sử dụng các quy trình bảo mật và những hạn chế vật chất và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng những thông tin cá nhân. Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của chúng tôi.

Quý khách có thể xem thêm thông tin Điều Khoản & Chính Sách Khách Sạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.