×

Archives

Categories

FORGOT YOUR DETAILS?

Gửi Quý Khách,

PHÒNG

Superior

Giá Tốt Nhất!

Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho bạn khi đặt phòng tại trang web tungtranghotel.com.

Phòng Superior:

Giá Phòng 450.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 400.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến 30 tháng 09 năm 2023)

 

Giá Phòng 500.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 450.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 4 năm 2024)

TIỆN NGHI

1 Giường Đôi Điều Hòa Quạt Trần Dép Đi Trong Phòng
Khóa Thông Minh - Thẻ Từ Không Hút Thuốc Báo Khói Tự Động Mặt Nạ Phòng Độc
Cửa Sổ Nhỏ Tủ Lạnh

PHÒNG TẮM & ĐỒ DÙNG PHÒNG TẮM

Vòi Sen Khăn Tắm Vật Dụng Tắm Rửa Máy Sấy Tóc Gương

WORKING & ENTERTAINMENT

Miễn Phí Wifi Bàn Làm Việc Tivi Với Truyền Hình Cáp Điện Thoại

DỊCH VỤ

Dọn Phòng Hàng Ngày Dịch Vụ Báo Thức Gửi Bưu Thiếp Miễn Phí Miễn Phí Bản Đồ Phố Cổ

PHÒNG

Deluxe

Giá Tốt Nhất!

Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho bạn khi đặt phòng tại trang web tungtranghotel.com.

Phòng Deluxe:

Giá Phòng 550.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 500.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến 30 tháng 09 năm 2023)

 

Giá Phòng 600.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 550.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 4 năm 2024)

TIỆN NGHI

   

PHÒNG TẮM & ĐỒ DÙNG PHÒNG TẮM

WORKING & ENTERTAINMENT

DỊCH VỤ

PHÒNG

Suite Có Ban Công

Giá Tốt Nhất!

Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho bạn khi đặt phòng tại trang web tungtranghotel.com.

Phòng Suite Có Ban Công:

Giá Phòng 650.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 600.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến 30 tháng 09 năm 2023)

 

Giá Phòng 700.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 650.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 4 năm 2024)

TIỆN NGHI

1 Giường Đôi Điều Hòa Quạt Trần Dép Đi Trong Phòng
Khóa Thông Minh - Thẻ Từ Không Hút Thuốc Báo Khói Tự Động Mặt Nạ Phòng Độc
Ban Công - Cảnh Đẹp Tủ Lạnh

PHÒNG TẮM & ĐỒ DÙNG PHÒNG TẮM

Vòi Sen Khăn Tắm Vật Dụng Tắm Rửa Máy Sấy Tóc Gương

WORKING & ENTERTAINMENT

Miễn Phí Wifi Bàn Làm Việc Tivi Thông Minh Với Truyền Hình Cáp Điện Thoại

DỊCH VỤ

Dọn Phòng Hàng Ngày Dịch Vụ Báo Thức Gửi Bưu Thiếp Miễn Phí Miễn Phí Bản Đồ Phố Cổ

TIỆN NGHI

   

PHÒNG TẮM & ĐỒ DÙNG PHÒNG TẮM

WORKING & ENTERTAINMENT

DỊCH VỤ

PHÒNG BA

Suite Có Ban Công

Giá Tốt Nhất!

Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho bạn khi đặt phòng tại trang web tungtranghotel.com.

Phòng Ba Suite Có Ban Công:

Giá Phòng 750.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 700.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến 30 tháng 09 năm 2023)

Giá Phòng 800.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 750.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 4 năm 2024)

TIỆN NGHI

1 Giường Đôi & 1 Giường Đơn Thông Minh* Điều Hòa Quạt Trần Dép Đi Trong Phòng
Khóa Thông Minh - Thẻ Từ Không Hút Thuốc Báo Khói Tự Động Mặt Nạ Phòng Độc
Ban Công - Cảnh Đẹp Tủ Lạnh

* Giường thông minh là giường có thể gấp lên hạ xuống được.

PHÒNG TẮM & ĐỒ DÙNG PHÒNG TẮM

Vòi Sen Khăn Tắm Vật Dụng Tắm Rửa Máy Sấy Tóc Gương

WORKING & ENTERTAINMENT

Miễn Phí Wifi Bàn Làm Việc Tivi Thông Minh Với Truyền Hình Cáp Điện Thoại

DỊCH VỤ

Dọn Phòng Hàng Ngày Dịch Vụ Báo Thức Gửi Bưu Thiếp Miễn Phí Miễn Phí Bản Đồ Phố Cổ

Giá Tốt Nhất!

Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho bạn khi đặt phòng tại trang web tungtranghotel.com.

Phòng Gia Đình Thông Nhau Connecting:

Giá Phòng 850.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 800.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến 30 tháng 09 năm 2023)
Giá Phòng 900.000 VNĐ/Đêm - Đặt trực tiếp 850.000VNĐ/Đêm (Áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 04 năm 2024)

TIỆN NGHI

1 Giường Đôi & 2 Giường Đơn Thông Minh* Điều Hòa Quạt Trần Dép Đi Trong Phòng
Khóa Thông Minh - Thẻ Từ Không Hút Thuốc Báo Khói Tự Động Mặt Nạ Phòng Độc
Ban Công - Cảnh Đẹp Tủ Lạnh

* Giường thông minh là giường có thể gấp lên hạ xuống được.

PHÒNG TẮM & ĐỒ DÙNG PHÒNG TẮM

Vòi Sen Khăn Tắm Vật Dụng Tắm Rửa Máy Sấy Tóc Gương

WORKING & ENTERTAINMENT

Miễn Phí Wifi Bàn Làm Việc Tivi Thông Minh Với Truyền Hình Cáp Điện Thoại

DỊCH VỤ

Dọn Phòng Hàng Ngày Dịch Vụ Báo Thức Gửi Bưu Thiếp Miễn Phí Miễn Phí Bản Đồ Phố Cổ

TOP